"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. against fraud = przeciwko oszustwu against fraud
3. for fraud = za oszustwo for fraud
4. to fraud = do oszustwa to fraud
5. with fraud = z oszustwem with fraud
6. on fraud = na oszustwie on fraud
7. in fraud = w oszustwie in fraud
8. about fraud = o oszustwie about fraud
9. from fraud = z oszustwa from fraud
10. including fraud = w tym oszustwo including fraud
11. by fraud = nieuczciwie, oszukańczo by fraud
12. through fraud = przez oszustwo through fraud
13. into fraud = do oszustwa into fraud

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.