BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(3) tax, estate, custom
Kolokacji: 3
1. election fraud = oszustwo wyborcze election fraud
2. voter fraud = oszustwo wyborcze voter fraud
3. vote fraud = głos oszustwo vote fraud
4. immigration fraud = oszustwo imigracyjne immigration fraud
5. voting fraud = oszustwo wyborcze voting fraud
6. ballot fraud = głosowanie oszustwo ballot fraud
(10) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(11) loan, felony, trading
Kolokacji: 3
(12) prescription, Pentagon
Kolokacji: 2
(13) Enron, WorldCom
Kolokacji: 2
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.