Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. prevent fraud = zapobiegać oszustwu prevent fraud
3. charge with fraud = opłata z oszustwem charge with fraud
4. convict of fraud = uznaj za winnego oszustwa convict of fraud
5. detect fraud = wykryj oszustwo detect fraud
6. investigate fraud = prowadź dochodzenie w sprawie oszustwa investigate fraud
7. accuse of fraud = zarzuć oszustwo accuse of fraud
8. expose fraud = ujawnij oszustwo expose fraud
9. allege fraud = twierdzić oszustwo allege fraud
10. involve fraud = obejmij oszustwo involve fraud
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.