PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
(1) runners-up, runner, journey
Kolokacji: 3
(2) eating, cooking, preparation
Kolokacji: 3
(3) runner-up, scorer
Kolokacji: 2
2. finish one's coffee = kończyć czyjś kawa finish one's coffee
3. finish one's beer = kończyć czyjś piwo finish one's beer
4. finish one's wine = kończyć czyjś wino finish one's wine
  • He finished his wine, reached out to pack the cup.
  • They finished their wine in a silence not so easy as usual.
  • After he left, I hung around long enough to finish my wine.
  • He finished his wine and turned to the black screen before him.
  • I stood up and finished my wine in a long swallow.
  • She sat down again, finished her wine and pushed the glass across to me.
  • He finished his wine and reached out a long arm to set the glass aside.
  • When they had gone I finished my wine and put down the glass.
  • He finished Elizabeth's wine and set down the empty cup.
  • Carol finished her wine and put the glass back on the table.
5. finish one's food = kończyć czyjś jedzenie finish one's food
6. finish drinking = koniec picie finish drinking
7. finish one's brandy = kończyć czyjś brandy finish one's brandy
(22) course, grade, class, meeting
Kolokacji: 4
(23) cup, hole, garment
Kolokacji: 3
(24) cigarette, glass
Kolokacji: 2
(25) length, chance
Kolokacji: 2
(27) set, workout
Kolokacji: 2
(28) standing, sweep
Kolokacji: 2
(29) shift, relay
Kolokacji: 2
(30) doctorate, PhD, Ph.D.
Kolokacji: 3
(31) thesis, dissertation, editing
Kolokacji: 3
(32) repair, cleaning, bath
Kolokacji: 3
(34) shooting, shot
Kolokacji: 2
(35) battle, war
Kolokacji: 2
(36) flowering, development
Kolokacji: 2
(37) dance, Master
Kolokacji: 2
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.