"finish one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś napój
  1. finish czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She finished her first drink and started into the second one.

    Podobne kolokacje: