BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's wine" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's wine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś wino
  1. finish czasownik + wine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He finished his wine, reached out to pack the cup.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo