BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
1. abstract entity = jednostka streszczenia abstract entity
2. non-existent mirage entity = nieistniejąca jednostka fatamorgany non-existent mirage entity
  • It exists only in the minds and hearts of its die-hard supporters whose SNM militia had singlehandedly fabricated this non-existent mirage entity in defiance of the will of all the other Somali clans in the northern regions, following the collapse of the last central government of Somalia.
3. real entity = prawdziwy podmiot real entity
4. actual entity = rzeczywista jednostka actual entity
5. unseen entity = jednostka tłumaczenia na żywo unseen entity
6. state-owned entity = państwowy podmiot state-owned entity
7. historical entity = historyczna jednostka historical entity
8. conceptual entity = pojęciowa jednostka conceptual entity
9. concrete entity = konkretna jednostka concrete entity
10. tangible entity = namacalna jednostka tangible entity
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.