"actual entity" — Słownik kolokacji angielskich

actual entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywista jednostka
  1. actual przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The universe is the case based on a series of actual entities intermingled with one another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo