"actual event" — Słownik kolokacji angielskich

actual event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste wydarzenie
  1. actual przymiotnik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After all, you're trying to focus on the actual event.