"historical entity" — Słownik kolokacji angielskich

historical entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczna jednostka
  1. historical przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Macedonia is simply a geographical term and has never constituted an ethnic or historical entity.

powered by  eTutor logo