"state-owned entity" — Słownik kolokacji angielskich

state-owned entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): państwowy podmiot
  1. state-owned przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not every company whose capital is held by the state or a state-owned entity is an EPIC.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo