"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. draw from = wyciągnij draw from
2. draw on = upływać (zbliżać się do końca) draw on
3. draw up = sporządzić, sporządzać (np. list, raport) draw up
4. drawn into = pociągnięty drawn into
5. draw out = wyciągnąć (np. pieniądze z banku) draw out
6. draw upon = rysować na draw upon
7. draw down = pobierać środki w ramach kredytu, czerpać z zasobów finansowych draw down
8. draw near = przybliżyć się draw near
9. draw nearer = przysuń się jeszcze bliżej draw nearer
10. draw back = cofnąć się, cofać się draw back
  • In doing this, the company hopes to draw back some of the community that has been lost over the years.
  • For a person actually dead to draw back the full strength of former life, was indeed amazing.
  • So they drew themselves back with many words both outside and inside.
  • Then he was drawing back a little, his eyes washing over her.
  • The next step may be to create jobs so that people can feel drawn back "home."
  • I felt, rather than saw, Sandy draw back his arm for another try.
  • She stepped toward the boy, who appeared to draw back a bit.
  • She caught his hand, and drew it back with the whole force of her slender figure.
  • "There's no one here," he said and tried to draw back before the girls could see.
  • She was barely able to draw her hand back before it made contact.
11. draw to = pociągnij draw to
12. drawn between = narysowany pośrodku drawn between
13. draw toward = rysować w kierunku draw toward
15. drawn by = narysowany przez drawn by
16. draw across = narysuj wszerz draw across
18. draw in = skracać się (dzień w porze zimowej) draw in
19. draw over = zatrzymaj się draw over
20. draw against = rysować przeciwko draw against
21. draw off = ściągać, odciągać draw off
22. draw along = narysuj wzdłuż draw along
23. draw with = zremisuj draw with
24. draw through = narysuj całkowicie draw through
25. draw within = narysuj wewnątrz draw within
26. draw for = rysować dla draw for
27. draw at = rysować przy draw at
28. draw about = skłoń do rozmowy draw about
29. draw after = narysuj potem draw after
30. draw during = rysować podczas draw during
31. draw before = narysuj wcześniej draw before
32. draw under = narysuj poniżej draw under
33. draw among = rysować wśród draw among
35. draw close to = pociągnij blisko draw close to
36. draw of = rysować z draw of
37. draw onto = pociągnij draw onto
38. draw without = narysuj na zewnątrz draw without
40. draw behind = narysuj z tyłu draw behind
43. drawn up in = sporządzony w drawn up in
44. drawn up for = sporządzony dla drawn up for
45. drawn since = narysowany od tej pory drawn since
46. draw until = rysować do czasu gdy draw until
47. drawn up on = wystawiony w górę drawn up on
48. draw up at = zatrzymywać się przy draw up at
49. draw up with = zremisuj w górę draw up with
50. draw throughout = narysuj przez cały czas draw throughout
52. drawn because of = narysowany z powodu drawn because of
53. drawn up by = sporządzony przez drawn up by
54. draw beneath = narysuj poniżej draw beneath
55. draw beyond = narysuj dalej draw beyond
56. draw despite = rysować pomimo draw despite
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.