"dividend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dividend rzeczownik

rzeczownik + dividend
Kolokacji: 8
stock dividend • peace dividend • cash dividend • percent stock dividend • percent dividend • ...
dividend + rzeczownik
Kolokacji: 17
dividend payment • dividend yield • dividend income • dividend increase • dividend tax • ...
dividend + czasownik
Kolokacji: 7
dividend pays • dividend rises • dividend increases • dividend exceeds • dividend grows • ...
czasownik + dividend
Kolokacji: 20
pay dividends • cut one's dividend • receive dividends • raise one's dividend • increase one's dividend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. pay dividends = procentować, opłacać się, przynosić dobre rezultaty w przyszłości (dosł. wypłacać dywidendy) pay dividends
2. cut one's dividend = ciąć czyjś dywidenda cut one's dividend
  • And each year for the last 11, it has raised its dividend.
  • More companies raised dividends last month than had done so in any April since 1981.
  • The company's board was expected to raise dividends today, but now that is less likely.
  • The company raised its dividend on Wednesday by 20 percent.
  • The utility has raised its dividend in each of the last 19 years.
  • The bank raised its dividend for the 11th consecutive year.
  • Still, there is plenty of room for other companies to raise dividends in the future.
  • "If investors see that, they may put more pressure on companies to raise dividends."
  • But now, Japanese companies are feeling pressure to raise stock prices or dividends.
  • Companies Ford raised its dividend to $1, from 75 cents.
przymiotnik + dividend
Kolokacji: 40
quarterly dividend • special dividend • annual dividend • high dividend • big dividend • ...
przyimek + dividend
Kolokacji: 9
on dividends • in dividends • of dividends • for dividends • with dividends • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.