"raise one's dividend" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnosić czyjś dywidenda
  1. raise czasownik + dividend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And each year for the last 11, it has raised its dividend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo