"dividend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dividend rzeczownik

rzeczownik + dividend
Kolokacji: 8
stock dividend • peace dividend • cash dividend • percent stock dividend • percent dividend • ...
dividend + rzeczownik
Kolokacji: 17
dividend payment • dividend yield • dividend income • dividend increase • dividend tax • ...
dividend + czasownik
Kolokacji: 7
dividend pays • dividend rises • dividend increases • dividend exceeds • dividend grows • ...
czasownik + dividend
Kolokacji: 20
pay dividends • cut one's dividend • receive dividends • raise one's dividend • increase one's dividend • ...
przymiotnik + dividend
Kolokacji: 40
quarterly dividend • special dividend • annual dividend • high dividend • big dividend • ...
przyimek + dividend
Kolokacji: 9
on dividends • in dividends • of dividends • for dividends • with dividends • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) on, in, of, for, with, ...
Kolokacji: 9
1. on dividends = na dywidendach on dividends
3. in dividends = w dywidendach in dividends
4. for dividends = za dywidendy for dividends
5. with dividends = z dywidendami with dividends
6. from dividends = z dywidend from dividends
7. to dividends = do dywidend to dividends
9. through dividends = przez dywidendy through dividends

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.