"dividend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dividend rzeczownik

rzeczownik + dividend
Kolokacji: 8
stock dividend • peace dividend • cash dividend • percent stock dividend • percent dividend • ...
dividend + rzeczownik
Kolokacji: 17
dividend payment • dividend yield • dividend income • dividend increase • dividend tax • ...
dividend + czasownik
Kolokacji: 7
dividend pays • dividend rises • dividend increases • dividend exceeds • dividend grows • ...
czasownik + dividend
Kolokacji: 20
pay dividends • cut one's dividend • receive dividends • raise one's dividend • increase one's dividend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. pay dividends = procentować, opłacać się, przynosić dobre rezultaty w przyszłości (dosł. wypłacać dywidendy) pay dividends
2. yield dividends = dywidendy produkcji yield dividends
3. distribute dividends = rozdziel dywidendy distribute dividends
4. earn dividends = zarób dywidendy earn dividends
5. provide dividends = dostarcz dywidendy provide dividends
6. collect dividends = ściągnij dywidendy collect dividends
8. pay in dividends = wpłać dywidendy pay in dividends
(3) eliminate, exclude
Kolokacji: 3
przymiotnik + dividend
Kolokacji: 40
quarterly dividend • special dividend • annual dividend • high dividend • big dividend • ...
przyimek + dividend
Kolokacji: 9
on dividends • in dividends • of dividends • for dividends • with dividends • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.