"dividend paid" — Słownik kolokacji angielskich

dividend paid kolokacja
Popularniejsza odmiana: pay dividends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dywidenda zapłaciła
  1. pay czasownik + dividend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No one knows whether the team meeting will continue to pay dividends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo