"dividend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dividend rzeczownik

rzeczownik + dividend
Kolokacji: 8
stock dividend • peace dividend • cash dividend • percent stock dividend • percent dividend • ...
dividend + rzeczownik
Kolokacji: 17
dividend payment • dividend yield • dividend income • dividend increase • dividend tax • ...
dividend + czasownik
Kolokacji: 7
dividend pays • dividend rises • dividend increases • dividend exceeds • dividend grows • ...
czasownik + dividend
Kolokacji: 20
pay dividends • cut one's dividend • receive dividends • raise one's dividend • increase one's dividend • ...
przymiotnik + dividend
Kolokacji: 40
quarterly dividend • special dividend • annual dividend • high dividend • big dividend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(3) high, low, small
Kolokacji: 3
1. big dividend = duża dywidenda big dividend
2. preferred dividend = dywidenda uprzywilejowana preferred dividend
3. large dividend = duża dywidenda large dividend
4. huge dividend = olbrzymia dywidenda huge dividend
5. corporate dividend = dotycząca spółki dywidenda corporate dividend
7. great dividend = wielka dywidenda great dividend
8. enormous dividend = ogromna dywidenda enormous dividend
10. double dividend = podwójna dywidenda double dividend
11. hefty dividend = masywna dywidenda hefty dividend
(8) final, interim, fixed
Kolokacji: 3
(9) tax-free, taxable
Kolokacji: 2
przyimek + dividend
Kolokacji: 9
on dividends • in dividends • of dividends • for dividends • with dividends • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.