ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dividend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dividend rzeczownik

rzeczownik + dividend
Kolokacji: 8
stock dividend • peace dividend • cash dividend • percent stock dividend • percent dividend • ...
dividend + rzeczownik
Kolokacji: 17
dividend payment • dividend yield • dividend income • dividend increase • dividend tax • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) payment, distribution, payer
Kolokacji: 3
1. dividend yield = dochód z dywidendy dividend yield
2. dividend income = dochód dywidendy dividend income
3. dividend tax = podatek od dywidendy dividend tax
4. dividend reinvestment = reinwestycja dywidendy dividend reinvestment
(4) rate, percent
Kolokacji: 2
(5) payout
Kolokacji: 1
dividend + czasownik
Kolokacji: 7
dividend pays • dividend rises • dividend increases • dividend exceeds • dividend grows • ...
czasownik + dividend
Kolokacji: 20
pay dividends • cut one's dividend • receive dividends • raise one's dividend • increase one's dividend • ...
przymiotnik + dividend
Kolokacji: 40
quarterly dividend • special dividend • annual dividend • high dividend • big dividend • ...
przyimek + dividend
Kolokacji: 9
on dividends • in dividends • of dividends • for dividends • with dividends • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.