"receive dividends" — Słownik kolokacji angielskich

receive dividends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobieraj tantiemy
  1. receive czasownik + dividend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Of course, any stock market investor could also have received dividends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo