"raise dividends" — Słownik kolokacji angielskich

raise dividends kolokacja
Popularniejsza odmiana: raise one's dividend
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś dywidendy
  1. raise czasownik + dividend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More companies raised dividends last month than had done so in any April since 1981.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo