"increase dividends" — Słownik kolokacji angielskich

increase dividends kolokacja
Popularniejsza odmiana: increase one's dividend
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dywidendy wzrostu
  1. increase czasownik + dividend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company will also increase its dividend by 15 percent.

powered by  eTutor logo