"dividend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dividend rzeczownik

rzeczownik + dividend
Kolokacji: 8
stock dividend • peace dividend • cash dividend • percent stock dividend • percent dividend • ...
dividend + rzeczownik
Kolokacji: 17
dividend payment • dividend yield • dividend income • dividend increase • dividend tax • ...
dividend + czasownik
Kolokacji: 7
dividend pays • dividend rises • dividend increases • dividend exceeds • dividend grows • ...
czasownik + dividend
Kolokacji: 20
pay dividends • cut one's dividend • receive dividends • raise one's dividend • increase one's dividend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. pay dividends = procentować, opłacać się, przynosić dobre rezultaty w przyszłości (dosł. wypłacać dywidendy) pay dividends
2. cut one's dividend = ciąć czyjś dywidenda cut one's dividend
  • The company will also increase its dividend by 15 percent.
  • The company increased its dividend for the first time since 2001.
  • And that means the money could not be used to increase dividends or buy back stock.
  • Much of that money has been used to increase dividends and to buy back stock.
  • "It has also increased its dividend in each of the last 40 years."
  • "Instead of taking the capital gains hit, wait and see if they increase their dividend."
  • It will increase its dividend, and a stock split is possible next year.
  • And, in 2011, the company increased its annual dividend to $1.12, representing a nearly 8 percent increase.
  • He said the company had indicated that it planned to increase its dividend.
  • Ford also said it would again increase its dividend, this time by 10 percent to 38.5 cents a share.
przymiotnik + dividend
Kolokacji: 40
quarterly dividend • special dividend • annual dividend • high dividend • big dividend • ...
przyimek + dividend
Kolokacji: 9
on dividends • in dividends • of dividends • for dividends • with dividends • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.