"increase one's dividend" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać czyjś dywidenda
  1. increase czasownik + dividend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company will also increase its dividend by 15 percent.

powered by  eTutor logo