BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"change" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

change czasownik

change + rzeczownik
Kolokacji: 332
change course • change color • change direction • change shape • change tactics • change hands • change things • change jobs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. change hands = zmieniać właściciela (o czymś, co jest sprzedawane lub zamieniane z kimś) change hands
2. change course = zmienić kierunek, potoczyć się innym torem, zmierzać w innym kierunku change course
  • He changed shape again, before either of them could answer.
  • I've never been able to make things change shape before.
  • You might like to stay the same weight but change your shape.
  • "Does he still have the power to change his shape?"
  • "I should let somebody run up on me and maybe change the shape of my head?"
  • After that it was only one more short day's walk before he began to change the shape of history.
  • Debate is likely to change the shape of the plan in coming weeks.
  • If this was true, then it all had changed shape again.
  • At this point, even small things can change the shape of the Web.
  • Some things change their size and shape as they grow.
10. change history = zmiana historia change history
11. change places = zamienić się miejscami change places
12. change sides = zmieniać front (np. w polityce) change sides
21. change one's clothes = przebrać się, zmienić ubranie change one's clothes
28. change one's call sign = zmiana czyjś sygnał wywoławczy change one's call sign
35. change one's surname = zmiana czyjś nazwisko change one's surname
39. change one's approach = zmiana czyjś podejście change one's approach
40. change one's tune = zmienić śpiewkę, zaśpiewać na inną melodię (np. aby osiągnąć jakąś korzyść) change one's tune
43. change one's decision = zmiana czyjś decyzja change one's decision
44. change one's diet = zmiana czyjś dieta change one's diet
45. change treatment = traktowanie zmiany change treatment
46. change conditions = warunki zmiany change conditions
50. change ownership = własność zmiany change ownership
52. change one's stance = zmiana czyjś stanowisko change one's stance
53. change speeds = prędkości zmiany change speeds
54. change one's dose = zmiana czyjś dawka change one's dose
55. change gears = zmiana wyposaża w skrzynię biegów change gears
57. change teams = zespoły zmiany change teams
59. change one's outlook = zmień swój pogląd change one's outlook
60. change people = ludzie zmiany change people
61. change society = zmiana społeczeństwo change society
62. change one's calls = zmiana czyjś rozmowy telefoniczne change one's calls
63. change America = zmiana Ameryka change America
64. change trains = przesiadać się z jednego pociągu na drugi change trains
65. change one's lifestyle = zmiana czyjś styl życia change one's lifestyle
67. change one's schedule = zmiana czyjś harmonogram change one's schedule
68. change the subject = zmienić temat (rozmowy) change the subject
70. change one's perspective = zmiana czyjś perspektywa change one's perspective
72. effort to change = wysiłek do zmiany effort to change
73. attempt to change = próba do zmiany attempt to change
74. ability to change = umiejętność do zmiany ability to change
79. change the dynamics = zmień dynamiczności change the dynamics
84. change one's personality = zmiana czyjś osobowość change one's personality
88. power to change = prawo do zmiany power to change
89. change the balance = zmień równowagę change the balance
90. reason to change = powód do zmiany reason to change
92. change aspects = aspekty zmiany change aspects
93. change the dosage = zmień dawkowanie change the dosage
97. change a lot = zmień dużo change a lot
99. change any part = zmień jakąkolwiek część change any part
czasownik + change
Kolokacji: 76
help change • keep changing • change before checking • cause to change • consider changing • begin changing • try to change • ...
change + przyimek
Kolokacji: 50
changed since • change up • changed over • change into • change throughout • ...
change + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 149
change dramatically • significantly change • completely change • radically change • rapidly change • change drastically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.