Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zgarnąć komuś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgarnąć komuś coś" po polsku

czasownik
 1. pocket , ***
  • przywłaszczyć sobie, zgarnąć (pieniądze)
   He pocketed most of the money. (On przywłaszczył sobie większość pieniędzy.)
   I'm sure they'll pocket everything that is left. (Jestem pewien, że przywłaszczą sobie wszystko co zostanie.)
 2. net ***
  • zgarnąć, zagarnąć (np. nagrodę)
   I might net myself a little sympathy, but to what end? (Mogę zgarnąć trochę współczucia, ale po co?)
   She netted all the awards. (Ona zgarnęła wszystkie nagrody.)
 3. scoop *
  • zgarnąć (np. nagrodę)  BrE
   She scooped up the main prize. (Ona zgarnęła główną nagrodę.)
 4. lumber *
phrasal verb
 1. rake up
czasownik
 1. garner *
 2. clear *****
  • zgarniać (zarabiać) potocznie [przechodni]
   I clear a hundred thousand dollars a year. (Zgarniam sto tysięcy dolarów rocznie.)
   This model must have cleared a lot of money for that photoshoot. (Ta modelka musiała zgarnąć dużo pieniędzy za tę sesję zdjęciową.)
obrazek do "pick something up" po polsku
phrasal verb
 1. pick something up , pick up something ****