"wylot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wylot" po polsku

wylot

krater wulkanu
rzeczownik
 1. mouth **** , także: mooth BrE dialekt
  • wylot, krater, otwór (np. wulkanu, jaskini) [policzalny]
   We visited a mouth of an old volcano, it was very interesting. (My odwiedziliśmy krater starego wulkanu, to było bardzo interesujące.)
   We stepped into the mouth of a volcano. (Wkroczyliśmy do krateru wulkanu.)
   The top part of a volcano is called mouth. (Górna część wulkanu nazywana jest kraterem.)
 2. exhaust **
  • wydech, wydmuch (powietrza), wylot (np. powietrza, gazu)
   A strong exhaust of air blew the documents off the table. (Silny wydmuch powietrza zdmuchnął dokumenty ze stołu.)
 3. leaving
 4. outfall
 5. open port

powered by  eTutor logo