mouth = wylot, krater, otwór (np. wulkanu, jaskini)

krater wulkanu

Źródło: http://www.youtube.com/user/alextreme1000

wylot, krater, otwór (np. wulkanu, jaskini)

mouth = wylot, krater, otwór (np. wulkanu, jaskini)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We visited a mouth of an old volcano, it was very interesting. = My odwiedziliśmy krater starego wulkanu, to było bardzo interesujące.