"znać coś na wylot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znać coś na wylot" po polsku

znać coś na wylot

idiom
 1. know something inside out , know something backwards British English , know something backwards and forwards American English
  • znać coś na wylot, znać coś jak własną kieszeń
   I know her backwards and I know she would never do that. (Znam ją jak własną kieszeń i wiem, że nigdy by tego nie zrobiła.)
 2. know all the ins and outs of something  
 3. know something backward and forward , know something cold
 1. know somebody inside and out , know somebody through and through , know someone inside out   informal
  She's my best friend, I know her inside out. (To moja najlepsza przyjaciółka, znam ją na wylot.)

powered by  eTutor logo