"wielki nacisk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielki nacisk" po polsku — Słownik angielsko-polski

wielki nacisk

rzeczownik
 1. great stress
 2. heavy pressure

"wielki nacisk" — Słownik kolokacji angielskich

heavy pressure kolokacja
 1. heavy przymiotnik + pressure rzeczownik = wielka presja, wielki nacisk
  Bardzo silna kolokacja

  Only in 2006 and after heavy political pressure were women allowed to be members of this party.

  Podobne kolokacje:
great stress kolokacja
 1. great przymiotnik + stress rzeczownik = wielki nacisk, wielka emfaza
  Bardzo silna kolokacja

  That's when the new Democratic majority will suffer great stress.

  Podobne kolokacje:
great emphasis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki nacisk
 1. great przymiotnik + emphasis rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The war years brought a greater emphasis on military training.

  Podobne kolokacje:
great focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki nacisk
 1. great przymiotnik + focus rzeczownik
  Silna kolokacja

  Both main political parties want a greater focus on the teaching of British history.

  Podobne kolokacje:
intense focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki nacisk
 1. intense przymiotnik + focus rzeczownik
  Silna kolokacja

  Her intense focus has the effect of an electric charge.

  Podobne kolokacje: