"physical stress" — Słownik kolokacji angielskich

physical stress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fizyczny stres
  1. physical przymiotnik + stress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This can be especially useful when you're under a lot of physical or emotional stress.