BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"twórczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "twórczy" po polsku

twórczy

noel vallens: wizard fashion +
przymiotnik
 1. creative ***
  • twórczy, kreatywny (np. pisarz, kreator mody)
   to be imaginative, to have ideas that can be implemented in performing a job
   She's a brilliant and incredibly creative child. (Ona jest utalentowanym i niesamowicie kreatywnym dzieckiem.)
   I can get very creative when I'm in the right mood. (Mogę być bardzo kreatywny, kiedy jestem w odpowiednim nastroju.)
   This job isn't typing and filing; it is creative work. (Ta praca to nie jest pisanie i segregowanie; to jest twórcza praca.)
   link synonim: inventive
 2. imaginative *
  • pomysłowy, twórczy
   The imaginative inventor built a robot. (Pomysłowy wynalazca zbudował robota.)
   Your solution to this problem is quite imaginative. (Twoje rozwiązanie tego problemu jest dość pomysłowe.)
   link synonimy: inventive, creative
  • pomysłowy, oryginalny, imaginacyjny, twórczy, kreatywny
   His new movie is very imaginative. (Jego nowy film jest bardzo oryginalny.)
   I have to admit that his approach to the subject is imaginative. (Muszę przyznać, że jego podejście do tematu jest oryginalne.)
  • pełen wyobraźni, obdarzony wyobraźnią, twórczy, kreatywny (o osobie)
   I'm amazed how imaginative my child is. (Jestem zdumiony, jak kreatywne jest moje dziecko.)
   We need imaginative people for this job. (Potrzebujemy twórczych osób do tej pracy.)
 3. fertile *
  • płodny, kreatywny, twórczy
   With her fertile mind she will find the solution. (Mając taki kreatywny umysł znajdzie rozwiązanie.)
 4. formful
 5. originative
 6. genic
  • twórczy (np. rakotwórczy)
 7. forgetive
 8. poietic
idiom
 1. out of the box , także: out-of-the-box , outside the box

"twórczy" — Słownik kolokacji angielskich

outside the box kolokacja
 1. outside przyimek + box rzeczownik = wynalazczy, twórczy, kreatywny, niestandardowy (np. myślenie, pomysł, rozwiązanie)
  Zwykła kolokacja

  For me, it was an opportunity to act outside the box.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo