"with boxes" — Słownik kolokacji angielskich

with boxes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pudłami
  1. with przyimek + box rzeczownik
    Silna kolokacja

    He turned around and left me standing with the box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo