ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"skazanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skazanie" po polsku

skazanie

rzeczownik
 1. conviction **   [policzalny]
  Because of her conviction, she could not run for office until 1992. (Ze względu na to, że była skazana, nie mogła ubiegać się o urząd do roku 1992.)
 2. condemnation  
  After his condemnation, the crime rates in area dropped significantly. (Po jego skazaniu, ilość popełnianych przestępstw w rejonie znacznie zmalała.)
 3. sentencing  
 4. dooming
  • skazanie, skazywanie (np. na niepowodzenie, na zrobienie czegoś)
 5. fating
 6. relegation
przymiotnik
 1. preceptive
czasownik
 1. sentence ***   [przechodni]
  He was sentenced to death. (On został skazany na śmierć.)
  I was sentenced to 5 years in prison. (Zostałem skazany na 5 lat więzienia.)
 2. doom *
  • skazać, skazywać (np. na niepowodzenie, na zrobienie czegoś)
   This plan was doomed to failure from the start. (Od początku ten plan był skazany na porażkę.)
czasownik
 1. condemn **   [przechodni]
  He was condemned to death for killing four people. (On został skazany na śmierć za zabicie czterech ludzi.)
 2. abjudicate

Powiązane zwroty — "skazanie"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
przymiotnik
skazany = convicted +2 znaczenia
idiom

powered by  eTutor logo