KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sentence" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sentence" po angielsku

sentence ***

rzeczownik
 1. zdanie [policzalny]
  Find 10 mistakes in the sentences and correct them. (Znajdź 10 błędów w zdaniach i popraw je.)
  What does this sentence mean? (Co znaczy to zdanie?)
  He wrote just a few sentences explaining where he was. (Napisał tylko parę zdań wyjaśniających, gdzie był.)
 2. wyrok (np. więzienia) [policzalny]
  He received a five-year prison sentence. (On dostał wyrok pięciu lat więzienia.)
  I think the court's sentence is unfair. (Uważam, że wyrok sądu jest niesprawiedliwy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skazać [przechodni]
  He was sentenced to death. (On został skazany na śmierć.)
  I was sentenced to 5 years in prison. (Zostałem skazany na 5 lat więzienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skazać kogoś na coś
  The thief was sentenced to two years in prison. (Złodziej został skazany na dwa lata więzienia.)
 2. skazać kogoś na coś (np. na pracę w kamieniołomach)
 1. nałożyć na kogoś karę
  The judge sentenced him for using obscene language in court. (Sędzia nałożył na niego karę za używanie nieprzyzwoitego języka na sali sądowej.)

Powiązane zwroty — "sentence"

rzeczownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo