KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"maximum sentence" — Słownik kolokacji angielskich

maximum sentence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maksymalne zdanie
  1. maximum przymiotnik + sentence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They each face a maximum sentence of 33 years in prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo