BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"gaduła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gaduła" po polsku

gaduła

rzeczownik
 1. talker
 2. big mouth , bigmouth
 3. magpie   potocznie
 4. prater
 5. chatterbox   potocznie
  You know what a chatterbox she is. (Wiesz, jaką ona jest gadułą.)
  Now don't go and repeat that, chatterbox. (Teraz nie chodź i nie rozpowiadaj tego, gaduło.)
  link synonim: chatterer
 6. gabbler  
 7. babbler
 8. prattler
 9. prattlebox  
 10. blatherer  
 11. blatter
 12. windbag American English , gasser British English , gasbag British English
 13. jangler  
 14. chatterer   potocznie
  link synonim: chatterbox
 15. spieler   potocznie
 16. flapjaw
 17. ratchet-mouth
 18. waffler
 19. bag of wind
 20. blabber
 21. blellum
 22. flannel-mouth
 23. jawsmith   American English slang
 24. piss artist
 25. earbasher
idiom
 1. loose cannon
  • gaduła, pleciuga, chwalipięta
   She's such a loose cannon - she could talk for hours. (Ona jest taką gadułą - mogłaby mówić godzinami.)
 2. chatty Cathy  

Powiązane zwroty — "gaduła"

czasownik
gadać = talk +10 znaczeń
phrasal verb
inne
idiom
rzeczownik
gadanie = talk +11 znaczeń
gadanina = yak +3 znaczenia
papuga (gaduła) = popinjay
przymiotnik
gadatliwy = windy +10 znaczeń
wykrzyknik

"gaduła" — Słownik kolokacji angielskich

big mouth kolokacja
 1. big przymiotnik + mouth rzeczownik = gaduła, papla (osoba niedyskretna)
  Bardzo silna kolokacja

  "Now do you see why we just thought he had a big mouth on him?"

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo