"damp" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "damp" po angielsku

damp **

obrazek do "damp" po polsku
przymiotnik
 1. wilgotny (np. o ubraniach, szmatce)
  The clothes are still damp. (Ubrania ciągle są wilgotne.)
  Wipe it off with a damp cloth. (Zetrzyj to wilgotną szmatką.)
  This towel is damp - take another one. (Ten ręcznik jest wilgotny - weź inny.)
 2. zawilgły, zawilgotniały

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wilgoć (np. na ścianach budynku)  BrE [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zwilżyć (np. twarz, ręcznik)
 2. butwieć

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "damp"

czasownik
dampen , dampen down BrE = zmniejszać (np. inflację), studzić (zapał), gasić (entuzjazm)
dampen = nawilżać (np. szmatkę), zraszać (ziemię) +1 znaczenie
rzeczownik
dampness = wilgoć (np. powietrza), wilgotność (np. ziemi)
damping = zwilżenie (np. twarzy, ręcznika) +1 znaczenie
przymiotnik
przysłówek
kolokacje