ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"izolujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "izolujący" po polsku

czasownik
 1. isolate **
 2. insulate
 3. detach
  • izolować, separować
   Children were detached from their mother. (Dzieci zostały odseparowane od swojej matki.)
 4. silo
  • izolować (jedną rzecz od innych) [przechodni]
   We shouldn't silo the IT department because cooperation is vital to most of our projects. (Nie powinniśmy izolować działu IT, ponieważ współpraca jest niezbędna przy większości naszych projektów.)
 5. seclude
 6. disembed

powered by  eTutor logo