"barring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "barring" po angielsku

barring

przyimek
 1. wyjąwszy, o ile
  Barring rain, they'll play a match tomorrow. (O ile nie będzie padać, zagrają jutro mecz.)
Deli & Salad Bar | The Marketplace at Guilford Food Center bar of chocolate.
rzeczownik
 1. bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [COUNTABLE]
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
 2. bar (miejsce, w którym sprzedaje się jeden rodzaj jedzenia lub picia) [COUNTABLE]
  We went to this new sandwich bar. (Poszliśmy do tego nowego baru kanapkowego.)
 3. bar (pomieszczenie w pubie, w którym serwuje się alkohol) British English [COUNTABLE]
  She's sitting in the bar of the Oaken Dragon. (Ona siedzi w barze w Oaken Dragon.)
 4. tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota) [COUNTABLE]
  Can I have a bar of chocolate, please? (Czy mogę prosić tabliczkę czekolady?)
  This bar of soap smells great. (Ta kostka mydła świetnie pachnie.)
  There are different sizes of gold bars. (Istnieją różne rozmiary sztabek złota.)
 5. pręt, sztaba, rygiel, krata [COUNTABLE]
  He was hit with a bar. (On został uderzony prętem.)
  There was a heavy bar on the door. (Na drzwiach był ciężki rygiel.)
  There were bars on every window. (W każdym oknie były kraty.)
 6. słupek (na wykresie) [COUNTABLE]
  This bar is higher than the other one. (Ten słupek jest wyższy od tego innego.)
  Interpret bars on the chart. (Zinterpretuj słupki na wykresie.)
 7. pasek (np. menu na komputerze) [COUNTABLE]
  Can you hide the menu bar? (Czy możesz schować pasek menu?)
  Do you know how to open the toolbar in Photoshop? (Czy wiesz jak otworzyć pasek narzędzi w Photoshopie?)
 8. smuga (wąski pasek światła lub koloru) [COUNTABLE]
  You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.)
  His shirt was covered in paint bars. (Jego koszula była pokryta smugami farby.)
  zobacz także: streak
 9. bar (jednostka ciśnienia) technical
  The bar is a unit of pressure. (Bar to jednostka miary ciśnienia.)
 10. belka (na ramieniu munduru żołnierza) [COUNTABLE]
  He had four bars on his uniform. (On miał cztery belki na swoim mundurze.)
  He has lost all of his bars. (On stracił wszystkie swoje belki.)
 11. szlaban, rogatka, zapora, bariera [COUNTABLE]
  If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
  I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
  link synonim: barrier
 12. przeszkoda (coś, co powstrzymuje przed czymś) British English [COUNTABLE]
  Unfortunately, poor education proved to be a bar to finding a decent job. (Niestety, słabe wykształcenie okazało się być przeszkodą dla zdobycia porządnej pracy.)
czasownik
 1. zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) [TRANSITIVE]
  Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
  They barred me from the kitchen after I caused a small fire. (Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.)
  The minister barred demonstrations. (Minister zabronił demonstracji.)
  link synonim: ban
 2. zagradzać, tarasować (np. przejście) [TRANSITIVE]
  Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
  People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
 3. zamykać (na zasuwę), zaryglować, ryglować [TRANSITIVE]
  Try to bar the doors. (Spróbuj zaryglować drzwi.)
  The doors were barred. (Drzwi były zaryglowane.)
przyimek
 1. oprócz, wyłączając
  Everyone was at the party bar John. (Wszyscy, oprócz Johna byli na imprezie.)
  Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.)

powered by  eTutor logo