KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"Angles" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Angles" po angielsku

Angles

rzeczownik
 1. Anglowie (lud germański)
rzeczownik
 1. kąt (pomiędzy czymś a czymś) [COUNTABLE]
  Have a look at the angle of the cut. (Spójrz na kąt cięcia.)
  A square has four right angles. (Kwadrat ma cztery kąty proste.)
 2. punkt widzenia [COUNTABLE]
  The problem can be looked at from a different angle. (Na ten problem można spojrzeć z innego punktu widzenia.)
  Your angle differs from mine. (Twój punkt widzenia różni się od mojego.)
 3. korzyść, motyw American English informal [COUNTABLE]
  There was also a political angle, at least for some who took part. (Dla części uczestników była to także korzyść polityczna.)
  She had no angle for killing her mother. (Ona nie miała żadnego motywu, aby zabić swoją matkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ustawiać coś pod kątem
  She angled the desk so that she could see the front door. (Ona ustawiła pod kątem biurko, aby móc widzieć wejściowe drzwi.)
  If you want to take a picture of them, you have to angle the camera. (Jeśli chcesz zrobić im zdjęcie, musisz ustawić aparat pod kątem.)

powered by  eTutor logo