"stay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stay czasownik

stay + rzeczownik
Kolokacji: 5
place to stay • hotel to stay • decision to stay • reason to stay • way to stay
czasownik + stay
Kolokacji: 69
plan to stay • prefer to stay • manage to stay • choose to stay • intend to stay • try to stay • decide to stay • want to stay • tend to stay • ...
stay + przyimek
Kolokacji: 67
stay until • stay within • stay up • stay down • stay out • ...
stay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
stay long • stay away • stay together • stay behind • stay alive • stay indoors • stay inside • stay late • stay right • better stay • ...

stay rzeczownik

rzeczownik + stay
Kolokacji: 10
hospital stay • stay of execution • hotel stay • emergency stay • home stay • ...
stay + czasownik
Kolokacji: 8
stay lasts • stay costs • stay ends • Stay puts • stay proves • ...
czasownik + stay
Kolokacji: 17
extend one's stay • enjoy one's stay • grant a stay • make one's stay • require a stay • ...
przymiotnik + stay
Kolokacji: 66
short stay • overnight stay • brief stay • long stay • extended stay • average stay • two-night stay • ...
przyimek + stay
Kolokacji: 14
to Stay • during one's stay • of one's stay • in one's stay • for a stay • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.