"stay alive" — Słownik kolokacji angielskich

stay alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżyj
  1. stay czasownik + alive przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Going along with them was the only chance I had of staying alive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo