"stayed together" — Słownik kolokacji angielskich

stayed together kolokacja
Popularniejsza odmiana: stay together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszony razem
  1. stay czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    Things were getting too hot for us to stay together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo