"stay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stay czasownik

stay + rzeczownik
Kolokacji: 5
place to stay • hotel to stay • decision to stay • reason to stay • way to stay
czasownik + stay
Kolokacji: 69
plan to stay • prefer to stay • manage to stay • choose to stay • intend to stay • try to stay • decide to stay • want to stay • tend to stay • ...
stay + przyimek
Kolokacji: 67
stay until • stay within • stay up • stay down • stay out • ...
stay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
stay long • stay away • stay together • stay behind • stay alive • stay indoors • stay inside • stay late • stay right • better stay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
2. stay away = trzymać się z daleka stay away
4. stay behind = pozostać w miejscu stay behind
5. stay alive = przeżyj stay alive
6. stay indoors = nie ruszać się z domu, nie wychodzić z domu stay indoors
7. stay inside = zostań do środka stay inside
8. stay late = zostać do późna (np. w pracy), zostać po godzinach stay late
9. stay right = zostawać prawo stay right
10. better stay = lepszy pobyt better stay
11. stay well = zostań dobrze stay well
12. stay alone = zostań w pojedynkę stay alone
13. stay awhile = zostań przez chwilę stay awhile
14. stay far = zostań daleko stay far
15. stay true = zostawać prawdziwy stay true
16. stay indefinitely = zostań na czas nieokreślony stay indefinitely
17. stay permanently = zostań na stałe stay permanently
18. stay aloft = zostań wysoko stay aloft
19. stay healthy = zostawać zdrowy stay healthy
20. stay overnight = zostać na noc, zanocować stay overnight
21. simply stay = po prostu zostań simply stay
22. stay ahead = zostań naprzód stay ahead
23. generally stay = ogólnie zostań generally stay
24. stay open = zostawać otwarty stay open
25. stay low = zostawać niski stay low
26. stay later = zostań później stay later
27. once stay = kiedyś zostań once stay
28. stay clear = trzymaj się z dala stay clear
29. stay home = pobyt dom stay home
30. stay outside = zostań na zewnątrz stay outside
31. largely stay = w dużej mierze zostań largely stay
32. stay safely = zostań bezpiecznie stay safely
33. stay nearby = zostań blisko stay nearby
34. stay silent = zachowaj milczenie stay silent

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.