"stay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stay czasownik

stay + rzeczownik
Kolokacji: 5
place to stay • hotel to stay • decision to stay • reason to stay • way to stay
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. place to stay = miejsce zostać place to stay
2. hotel to stay = hotel zostać hotel to stay
3. decision to stay = decyzja zostać decision to stay
4. reason to stay = powód zostać reason to stay
czasownik + stay
Kolokacji: 69
plan to stay • prefer to stay • manage to stay • choose to stay • intend to stay • try to stay • decide to stay • want to stay • tend to stay • ...
stay + przyimek
Kolokacji: 67
stay until • stay within • stay up • stay down • stay out • ...
stay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
stay long • stay away • stay together • stay behind • stay alive • stay indoors • stay inside • stay late • stay right • better stay • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.