"stay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stay czasownik

stay + rzeczownik
Kolokacji: 5
place to stay • hotel to stay • decision to stay • reason to stay • way to stay
czasownik + stay
Kolokacji: 69
plan to stay • prefer to stay • manage to stay • choose to stay • intend to stay • try to stay • decide to stay • want to stay • tend to stay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(1) plan, intend, mean
Kolokacji: 5
(3) manage, tend, mind
Kolokacji: 3
(6) allow, agree, permit, refuse
Kolokacji: 4
(8) order, warn, tell, motion
Kolokacji: 4
(9) like, wish, consider
Kolokacji: 4
(10) invite, beg
Kolokacji: 2
(11) struggle, use, enjoy, risk
Kolokacji: 4
(13) enable, justify
Kolokacji: 2
(14) afford, leave, join
Kolokacji: 3
1. afford to stay = pozwól sobie na zostanie afford to stay
2. stay before leaving = zostań przed wychodzeniem stay before leaving
3. stay before joining = zostań przed dołączaniem stay before joining
stay + przyimek
Kolokacji: 67
stay until • stay within • stay up • stay down • stay out • ...
stay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
stay long • stay away • stay together • stay behind • stay alive • stay indoors • stay inside • stay late • stay right • better stay • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.