"stay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stay czasownik

stay + rzeczownik
Kolokacji: 5
place to stay • hotel to stay • decision to stay • reason to stay • way to stay
czasownik + stay
Kolokacji: 69
plan to stay • prefer to stay • manage to stay • choose to stay • intend to stay • try to stay • decide to stay • want to stay • tend to stay • ...
stay + przyimek
Kolokacji: 67
stay until • stay within • stay up • stay down • stay out • ...
stay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
stay long • stay away • stay together • stay behind • stay alive • stay indoors • stay inside • stay late • stay right • better stay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(6) alone, generally, entirely
Kolokacji: 3
(8) indefinitely, definitely
Kolokacji: 2
(9) permanently, temporarily
Kolokacji: 2
(11) simply, merely
Kolokacji: 2
(13) later, afterward
Kolokacji: 2
(14) warm, strong, young, fresh
Kolokacji: 4
(16) sober, dry
Kolokacji: 2
(17) mainly, initially
Kolokacji: 2
(18) straight, upright, flat
Kolokacji: 3
(19) busy, competitive
Kolokacji: 2
(20) neutral, normally, positive
Kolokacji: 3
(21) upstairs, downstairs, below
Kolokacji: 3
(22) close, wisely, carefully
Kolokacji: 3
(23) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
1. frequently stay = często zostawaj frequently stay
2. occasionally stay = od czasu do czasu zostawaj occasionally stay
(24) calm, cool
Kolokacji: 2
(25) intact, completely, sane
Kolokacji: 3
(26) stubbornly, flexible
Kolokacji: 2
(28) voluntarily, gladly, conscious
Kolokacji: 3
(29) deliberately, purposely
Kolokacji: 2
(30) hydrated, motionless
Kolokacji: 2
(31) exactly, strictly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.