"brief stay" — Słownik kolokacji angielskich

brief stay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótki pobyt
  1. brief przymiotnik + stay rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had managed to avoid affairs of the heart during his brief stay.