"stay till" — Słownik kolokacji angielskich

stay till kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostawać kasa sklepowa
  1. stay czasownik + till przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We've got them in a place of safety where* they'll stay till we're finished here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo